Skip to main content

Ter nagedachtenis aan: Frans Schoenmakers

Beste leden,

Op een ochtend werden we met een zwaar gemoed geconfronteerd met het trieste nieuws dat Frans Schoenmakers ons gisteren heeft verlaten. Hoewel we wisten dat het niet goed ging met Frans, die al geruime tijd een moedige strijd voerde tegen zijn ziekte, kwam het bericht van zijn overlijden toch als een onverwachte schok.

Frans had meer dan 30 jaar lang een plek in het hart van LSV en werd, zoals vaak gebeurde, betrokken bij het jeugdbestuur toen zijn twee zonen, Paul en Bas, hun intrede deden in de jeugdafdeling van LSV. Samen met het jeugdbestuur van destijds was Frans, samen met Bets, vele jaren lang de motor achter en de drijvende kracht achter de jeugdkampen voor de jonge LSV-leden. Hij bezat het vermogen om talloze vrijwilligers enthousiast te maken voor dit jaarlijks terugkerende evenement waar alle jeugdleden steevast reikhalzend naar uitkeken. Samen met Frans en Bets wisten velen van deze vrijwilligers de jeugdkampen tot een grandioos succes te maken. Zelfs voormalige jeugdleden die in hun jeugd aan deze kampen hadden deelgenomen, sloten zich later aan als vrijwilligers.

Jammer genoeg stuitte LSV ongeveer vijftien jaar geleden op de uitdagingen van vergrijzing en de stagnatie van nieuwe bouwprojecten. Hierdoor kwam er geleidelijk aan minder jeugd en dus ook minder potentiële jeugdleden. Ondanks dit alles wist Frans op het laatste moment nog een ‘kampweekend’ te organiseren op het sportpark van LSV, toen er niet genoeg leden waren om een volwaardig jeugdkamp te realiseren.

Zelfs nadat de jeugdafdeling van LSV helaas genoodzaakt was te sluiten, bleef Frans betrokken bij LSV. Hij was onder andere lid van de sponsorcommissie en uiteraard een fanatieke supporter van zijn zoon Bas, die uitkwam als selectiespeler voor LSV.

We zullen Frans nooit uit onze gedachten laten verdwijnen en we zullen koesteren wat hij voor LSV heeft betekend. Onze gedachten gaan uit naar Bets, Paul en Marieke, Bas en Carola, de kleinkinderen, en de rest van de familie en vrienden. We wensen hen alle kracht toe in deze moeilijke tijd. Frans’ nalatenschap zal voortleven in de herinneringen van allen die hij heeft geraakt.

Anno 1970