Skip to main content

Het LSV Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het leiden en organiseren van de verschillende aspecten van de club. Hun taken omvatten onder andere het opstellen en implementeren van beleid, het beheren van financiën en het bevorderen van een positieve sfeer. Ze werken samen om de strategische richting van de club te bepalen en ervoor te zorgen dat we onze doelstellingen bereiken. Dit omvat het ontwikkelen van plannen om de club te laten groeien, het aantrekken van sponsors en het zorgen voor goede faciliteiten voor onze leden. Daarnaast houden ze toezicht op de dagelijkse gang van zaken, zoals het coördineren van trainingen, het organiseren van wedstrijden en het waarborgen van het welzijn van onze leden. Ze streven ernaar om een stimulerende omgeving te creëren waarin iedereen plezier kan hebben en zich kan ontwikkelen op het gebied van voetbal.

Bovendien werken ze nauw samen met trainers, coaches en andere vrijwilligers om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Ze staan open voor feedback en suggesties van onze leden en streven ernaar om transparant en communicatief te zijn. Het bestuur bestaat uit een team van toegewijde individuen die hun tijd en energie investeren om ervoor te zorgen dat onze club floreert. Ze zijn er trots op deel uit te maken van dit team en streven ernaar om een positieve impact te hebben op het voetbalplezier van onze leden.

Ontmoet het bestuur

Voorzitter

Frans van der Struijk

Frans van der Struijk is al bijna 10 jaar de inspirerende voorzitter van onze club. Zijn langdurige toewijding aan de club heeft hem geholpen om uitdagende periodes te overwinnen en recentelijk zijn we getuige van een positieve wending.

Een van de aspecten waar Frans veel waarde aan hecht, is het bevorderen van een sterke samenwerking binnen het bestuur. Hij begrijpt dat een hecht en goed functionerend bestuur essentieel is voor het succes van de club.

Als voorzitter draagt Frans een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden. Hij leidt het bestuur en neemt beslissingen om de koers van de club te bepalen. Frans zorgt ervoor dat de visie en doelen helder zijn en dat deze worden nagestreefd door het hele team. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de club naar buiten toe en het onderhouden van belangrijke relaties met andere organisaties en instanties.

Vice-voorzitter

Stef Streur

Stef Streur, onze gewaardeerde vice-voorzitter, is al bijna 10 jaar een waardevol lid van ons bestuur. Hoewel hij minder in de schijnwerpers staat bij onze leden, betekent dit niet dat hij niets doet. Achter de schermen levert Stef belangrijke bijdragen aan de groei en ontwikkeling van onze club.

Als vice-voorzitter vervult Stef verschillende taken om het bestuur te ondersteunen. Hij speelt een belangrijke rol bij het nemen van strategische beslissingen en het vormgeven van de koers van de club. Zijn inbreng en expertise worden gewaardeerd door zijn medebestuursleden.

Penningmeester

Kevin den Ouden

Kevin den Ouden, onze pasgekozen penningmeester, heeft in zijn korte tijd bij het bestuur al een sterke indruk gemaakt. Met zijn nauwkeurigheid en financiële expertise draagt hij zorg voor de gezonde financiële positie van onze club.

Als penningmeester heeft Kevin verschillende belangrijke taken. Hij beheert en bewaakt de financiële zaken van de club, waaronder het bijhouden van de boekhouding, het beheren van inkomsten en uitgaven, en het opstellen van financiële rapporten. Daarnaast werkt hij samen met het bestuur om financiële beslissingen te nemen en budgetten op te stellen.

Met Kevin als penningmeester kunnen we vertrouwen op zijn professionaliteit en toewijding om ervoor te zorgen dat onze club op financieel gebied goed functioneert. Zijn betrokkenheid en nauwkeurigheid zijn van onschatbare waarde.

Bestuurslid

Arjan van Helvoirt

Arjan van Helvoirt, een gewaardeerd lid van ons bestuur, heeft al vele jaren ervaring en toewijding laten zien. Hij is een betrokken teamspeler die altijd bereid is om te doen wat hem gevraagd wordt. Als bestuurslid draagt Arjan bij aan de besluitvorming, beleidsvorming en groei van onze organisatie, met als doel het realiseren van onze doelstellingen. Zijn inzet en bijdrage zijn van onschatbare waarde voor het succes van onze club.
Secretaris & Wedstrijdsecretaris

Lars Kruijssen

Lars Kruijssen, een gewaardeerd lid van ons bestuur, is al ongeveer 4 jaar actief betrokken bij onze club. Hoewel hij aanvankelijk als gewoon bestuurslid begon, heeft hij in 2023 de rol van secretaris op zich genomen. Als secretaris vervult Lars een cruciale rol binnen ons bestuur.

Als secretaris is Lars verantwoordelijk voor het bijhouden van onze bestuursvergaderingen, het opstellen van nauwkeurige notulen en het beheren van belangrijke documenten en correspondentie. Zijn organisatorische vaardigheden en oog voor detail zorgen ervoor dat ons bestuur soepel kan functioneren en belangrijke informatie altijd toegankelijk is.

Met zijn toewijding en inzet draagt Lars bij aan een effectieve communicatie en informatiebeheer binnen onze club. Zijn bijdrage als secretaris is van onschatbare waarde voor het succes en de transparantie van onze organisatie.

Anno 1970