Skip to main content

Ledenvergadering 29 juni

LSV nodigt u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 29 juni om 19.30.

Het wordt een belangrijke vergadering, waarin we graag de officiële goedkeuring van de leden willen verkrijgen, betreffende onze nieuwe penningmeesters.

Tevens willen we graag alle leden uitleg geven over ons zeer ambitieuze plan, om LSV naar een hoger en gezonder plan te tillen. Dit plan heet LSV2.030, omdat 2030 het jaar moet worden, waarin al onze ambities hopelijk zijn waargemaakt.

U krijgt uitleg over onze nieuwe selectie en trainersstaf, onze inspanningen om weer een damesteam te realiseren, ons sponsorplan voor project LSV2.030, de samenstelling van huidige en nieuwe commissies en bestuur.

Kortom, LSV gaat gas geven richting 2030.

Hopelijk kunnen we u ook begroeten, ontvangst is met een gratis drankje,

Namens het LSV bestuur,

Frans van der Struijk

Anno 1970