Skip to main content

Ter Nagedachtenis Aan Toon Ceelen

Deze week is Toon Ceelen overleden in de gezegende leeftijd van 91 jaar. Toon was het laatste nog in leven zijnde lid van het oprichtingsbestuur dat zo’n 53 jaar geleden werd gevormd. Toon was vooral actief op het gebied van accommodatie, zo zorgde hij in de beginfase o.a., via zijn broer, voor het eerste kleedlokaal van LSV.

Samen met Toon van den Bosch zorgde hij ervoor dat LSV op de locatie van het huidige hoofdveld een veld kon aanleggen met medewerking van de eigenaar  Van De Hurk.

Bij de ruilverkaveling van de jaren 70 bleef hij de gemeente attenderen op het LSV-veld, wat er uiteindelijk in resulteerde dat de gemeente eigenaar werd en de bestemming sportaccommodatie formeel werd vastgelegd.

Samen met Henk en later Tonnie Wagenaars heeft Toon ongetwijfeld een stukje LSV-accommodatie geschiedenis geschreven.

Ook in de latere periode bleef hij een trotse supporter en vorig jaar is hij bij het jubileumfeest nog in het zonnetje gezet als gouden jubilaris.

Wij wensen de kinderen Peter, Mariëlle, William, Walter en de verder familie sterkte toe bij dit verlies.

Anno 1970