Voortgang: Opknapbeurt parkeerplaats

Na vele jaren aanmodderen, is het dan eindelijk zo ver, de parkeerplaats wordt aangepast.De firma van Pinxteren uit Boxtel, is in opdracht van de gemeente Boxtel, maandag 7 januari begonnen met de werkzaamheden.Het is de bedoeling dat er parkeervakken worden aangelegd aan de linkerzijde, dus zeg maar langs de veld en de tribunekant, ook de […]

Lees verder

Aanpassing contributie-inning

In de Algemene Leden Vergadering afgelopen oktober werd een voorstel tot contributieverhoging voor het volgende seizoen aangenomen. Tevens werd in die vergadering afgesproken dat, omdat er geen kandidaat bestuursleden waren en derhalve de vacature voor een nieuwe secretaris en penningmeester niet werden ingevuld, dat het bestuur op zoek mocht gaan naar andere opties om de […]

Lees verder