Algemen ledenvergadering LSV

Agenda ALV voetbalvereniging LSV d.d. 19 oktober 2018 1. Opening door de voorzitter a. Jaarverslag bestuur b. Nabije toekomst c. Mededeling van het bestuur 2. Verslag van de vorige vergadering 3. Ingekomen stukken en mededelingen van secretaris 4. Financieel verslag 5. Begroting seizoen 2018/2019 6. Kascontrolecommissie 7. Bestuurssamenstelling/verkiezing a. Aftredend en niet herkiesbaar Ronald van […]

Lees verder

Jo van Grinsven overleden

Op zaterdag 25 augustusĀ  isĀ  ons oud-lid Jo van Grinsven op 87 jarige leeftijd overleden De avondwake vind plaats op dinsdag 28 augustus om 19:00 uur in de Sint Theresiakerk in Lennisheuvel Op Donderdag 30 Augustus om 14:00 wordt afscheid genomen van Jo in de Lux zaal van crematorium Rijtackers in Eindhoven Jo is in […]

Lees verder